Program wyborczy
Wybory samorządowe 2024

Śrem jest dla wszystkich: młodszych i starszych. 

Dlatego chcę zadbać o to, by każdy mógł mieszkać, pracować i spędzać czas wolny w Śremie.

Chcę zapewnić PEWNĄ PRZYSZŁOŚĆ wszystkim mieszkańcom naszej gminy.


Adam Lewandowski 

Kandydat na burmistrza Śremu

 • Usprawnienie rozwiązań drogowych na terenie miasta i gminy – Al. Solidarności, skrzyżowanie Al. Solidarności i Sikorskiego, skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej i Staszica
 • Budowa trzeciego etapu obwodnicy
 • Utrzymanie i rozbudowa bezpłatnej komunikacji miejskiej
 • Nowe lokalizacje przystanków, częstsze kursy autobusowe
 • Modernizacja dworca autobusowego

 • Budowa drogi przy cmentarzu ul. Malczewskiego
 • Budowa całej ul. Leśnej w Nochowie – zmniejszenie korków na wjeździe do Śremu od strony Nochowa i dalej na Solidarności
 • Poszerzenie Al. Solidarności – lewoskręt w stronę ul. Grottgera - we współpracy z WZDW
 • Budowa chodnika na ul. Sikorskiego przy osiedlu przy ul. Makuszyńskiego od galerii do zalewu
 • Komunikacja z Poznaniem – dążenie do przebudowy drogi Śrem – Kórnik (droga 4 pasmowa)

 • Budowa ścieżki rowerowej do Dąbrowy we współpracy z powiatem i nadleśnictwem
 • Budowa ścieżki rowerowej na terenie nieużywanych torów do Pyszącej
 • Droga na cmentarz – przedłużenie dla ścieżki nad zalewem i poprawa warunków odwiedzających cmentarz
 • Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych na terenach wiejskich.
 • Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich: Nochowo - Wyrzeka - Dalewo

 • Miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci.
 • Bezpłatne zajęcia dodatkowe w szkołach.
 • Długo czynne świetlice szkolne dla dzieci.
 • Organizacja nowych miejsc opieki dzieci do 3 lat (opieka żłobkowa )
 • Wsparcie dla dzieci w szkołach z zaburzeniami spektrum autyzmu
 • Wsparcie dla rodziców dzieci z zaburzeniami – organizacja spotkań z profesjonalistami w CUS.
 • Dalszy rozwój opieki stomatologicznej w placówkach edukacyjnych.

 • Budowa pełnowymiarowego boiska treningowego w Parku - dalsza rozbudowa stadionu miejskiego o boiska treningowe dla lokalnych klubów piłkarskich
 • Budowa hali sportowej przy Śremskim Sporcie: sala do sportów walki, siłownia, squash oraz budowa kortu tenisowego i boiska wielofunkcyjnego przy Śremskim Sporcie
 • Dalszy rozwój systemu nagród sportowych
 • Nowe zasady finansowania klubów sportowych

 • Młodzież w samorządzie
 • Finansowanie organizacji pozarządowych
 • Budżet Obywatelski Śremu
 • Utworzenie klubów sąsiedzkich - integracja mieszkańców osiedli
 • Działania na rzecz seniorów: kluby seniora, oferta kulturalna, sportowa

 • Bezpłatne badania profilaktyczne
 • Kontynuacja programu Rodzina 3+ i karty seniora
 • Dostęp do usług specjalistycznych: usługi opiekuńcze, senior taxi, itp.
 • Realizacja programu Mieszkanie do remontu

 • Zazielenienie Śremu: ogród róż, rynek
 • Budowa dużego placu zabaw w Parku im. Powstańców Wielkopolskich
 • Modernizacja wieży ciśnień i otwarcie dla mieszkańców
 • Rewitalizacja ul. Farnej i Ogrodowej: parkingi, tereny zielone, oświetlenie
 • Zwolnienia podatkowe dla właścicieli remontowanych kamienic i nowych przedsiębiorców,
 • Dotacje na renowację zabytkowych nieruchomości
 • Organizacja wydarzeń kulturalnych na rynku i deptaku
 • Budowa deptaka wzdłuż wału nad Wartą od strony ul. Wyszyńskiego

 • Budowa świetlic: Psarskie, Bodzyniewo
 • Wspieranie aktywności Kół Gospodyń Wiejskich
 • Inwestycje w infrastrukturę drogową
 • Budowa placu zabaw na nowym osiedlu w Zbrudzewie

 • Rozbudowa systemu monitoringu
 • Modernizacja obiektów OSP w Pyszącej i Wyrzece
 • Zakup pojazdów ratowniczych dla OSP – Dalewo, Śrem, Orkowo
 • Nowa siedziba dla OSP Śrem i młodzieżowej drużyny pożarniczej

 • Wsparcie przedsiębiorców w ramach działań Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego
 • Rozbudowa strefy handlowo-usługowej przy ul ks. Kajetańczyka oraz Piłsudskiego
 • Rozszerzenie oferty inwestycyjnej
 • Optymalizacja stawek podatkowych
 • Zwolnienie z podatku dla nowych przedsiębiorstw w starej części miasta

 • Zajęcia dla różnych grup wiekowych – darmowe lub za symboliczną opłatą
 • Trampolina do kariery - wsparcie lokalnych muzyków: udostępnianie miejsca na próby i koncerty
 • Letnia scena  w amfiteatrze
 • Imprezy muzyczne dla każdej grupy: rock, techno, hip hop, muzyka poważna
 • Zabawy dla dzieci na plaży w wakacje
 • Festiwale tematyczne dla fanów książek/filmów
 • System nagród kulturalnych

 • Molo na Jeziorze Grzymisławskim
 • Rozbudowa skate parku w Parku Śremskich Odlewników o małe elementy (rampy, wyskocznie itp.)
 • Przestrzeń do grillowania dla mieszkańców bloków – wiata, grill, mały plac zabaw – miejsce wypoczynkowe dla rodzin z dziećmi
 • Elementy skateparkowe, strefy chilloutu, mała architektura w różnych częściach miasta

 • Ścieżki zdrowia wzdłuż alei spacerowych i w parkach
 • Sprawnościowy tor przeszkód OCR w parku
 • Strefy dla młodych artystów graffiti
 • Budowa parku linowego w lasku nad Jeziorem Grzymisławskim
 • Fontanna w stawku w Parku Śremskich Odlewników
 • Fontanna w Parku Powstańców Wlkp.

 • Zazielenianie gminy – program miejski
 • Rozwój schroniska w Gaju – budowa kociarni
 • Budowa osiedla wodorowego przy ul. Farnej (300 mieszkań)
 • Dotacje na wymianę ogrzewania
 • Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej
 • Renowacja oraz budowa nowych wybiegów dla psów
 • Gminny program sterylizacji zwierząt