Wybory Samorządowe 7 kwietnia 2024

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Śrem

Startuję w kolejnych wyborach, by zrealizować wszystkie zaplanowane działania, by zakończyć to, co rozpoczęliśmy oraz zainicjować nowe działania dla gminy Śrem.  

Przez ostatnie lata konsekwentnie zmienialiśmy Śrem. Wiele osób spoza Śremu, które odwiedza nasze miasto co kilka lat, bardzo pozytywnie ocenia wprowadzane zmiany.

Każdego dnia działamy, by poprawić jakość życia mieszkańców, by poprawić warunki codzienności, by po prostu żyło się lepiej.  

Śrem jest dla wszystkich: młodszych i starszych. Dlatego chcę zadbać o to, by każdy mógł mieszkać, pracować i spędzać czas wolny w Śremie. Chcę zapewnić PEWNĄ PRZYSZŁOŚĆ wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

Adam Lewandowski
Kandydat na Burmistrza Śremu

Program wyborczy

Zestawienie zasadniczych postulatów, inicjatyw, celów i propozycji,

Sukcesy

Działania zrealizowane -  przedstawione w programie wyborczym 5 lat temu.

Nasi kandydaci

Kandydaci do rady miejskiej, którzy będą dbać o dobro mieszkańców, podejmować decyzje dotyczące rozwoju gminy Śrem.