Najważniejsze sukcesy

VIII Kadencji samorządu terytorialnego gminy Śrem 2018 - 2024

Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Stary Rynek i Zamenhofa

Ścieżka rowerowa oraz most dla rowerzystów i pieszych do Zbrudzewa i w kierunku Mechlina

Rozpoczęcie prac nad budową kolei Śrem-Poznań

Przystąpienie WZDW do prac nad kolejnym etapem obwodnicy Śremu

Przebudowa stadionu miejskiego w Śremie

Rozbudowa osiedla ŚTBS przy ul. Żurawiej

Utworzenie Śremskiej Rady Seniorów

Profilaktyka zdrowotna: szczepienia przeciw HPV, grypie, COVID19

Zwolnienia podatkowe dla remontowanych kamienic w starej części miasta

Szerokopasmowy Internet w każdej szkole

Modernizacja świetlic wiejskich, nowa świetlica w Zbrudzewie

Udział w grupach zakupowych w celu obniżenia kosztów (prąd)

Nowoczesny system monitoringu

Budżet Obywatelski Śremu - kontynuacja i pula 1 mln zł

Rozszerzenie oferty inwestycyjnej o nieruchomości prywatne

Współpraca z Unią Gospodarczą Regionu Śremskiego, wspieranie przedsiębiorców

Budowa sali w SP4

Budowa deptaku ul. Wyszyńskiego oraz ul. Kościuszki

Ścieżka pieszo-rowerowa wokół zalewu śremskiego

Nowy cmentarz komunalny

Amfiteatr nad Jeziorem Grzymisławskim

Sala gimnastyczna w Pyszącej

5,5 miliona złotych na działalność organizacji pozarządowych

Świetlica w Zbrudzewie .

Stabilizacja systemu gospodarowania odpadami, jedna z najniższych opłat

Zwolnienia podatkowe dla nowej działalności w starej części miast

Śremski Rower Miejski